Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Värnamo, Småland, Voxtorp
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Flack moränmark. Vägkant.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, 1,65 m hög, 1,25 m bred (80-280 gon) och 0,1-0,2 m tjock. På NV sidan en hästskoformig runslinga. Runhöjd 12-17 cm. På SÖ sidan en mycket otydlig runslinga. Runhöjd 11-13 cm. Runristningen på... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • 3 m 170 gon om landsväg.
Tradition <itemDescription>
  • Fornlämning nr 19 i 1937 års inventering. Enligt tradition skulle runstenen ha stått i nr 19. Enligt annan tradition åter skulle den stått vid nr 22. Slingan på SÖ sidan har enligt uppgift inhuggits a... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Kinander, R, 1935-61, Smålands runinskrifter, Sm 62, s. 175 ff.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 62
Event <context>
  • Belägen i Voxtorp, Värnamo, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data