Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lidköping, Västergötland, Skalunda
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Stavkorshäll (enligt Västergötlands runinskrifter är det en liljesten). Hällen (Vg 46) är 1,7 m lång, 0,4 m bred vid fotändan och 0,6 m bred vid huvudändan samt 0,11 m tjock. Kantlisten vid hällens hu... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 64 f. J Högman, 1787. Beskrivning över Rackeby och Skalunda, Västergötland serie, 1972. PA Säves berättelse för år 1863, ATA. ATA dnr 3342/46. Skaraborgsbygden: Väner... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ovanför Skalunda kyrkas vapenhus S portal.
Event <context>
  • Belägen i Skalunda, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data