Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Mörbylånga, Öland, Smedby
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning, borttagen. Se rapport i ATA. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • ATA F 1897/37 och SHM 21750
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Flack moränrygg på branten av landborgen.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Smedby, Mörbylånga, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data