Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Skurup, Skåne, Hassle-Bösarp
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bruzelius, N.G. 1864. Antiquarisk... S. 96.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bengtsson, L. 1852 (brev).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 1D9a NÖ, FMR registerkarta
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • BMV: fot. 1932. Inventering nr 1.
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, uppgift om. Enligt uppgift skall det ha stått en runsten på mark tillhörande Hassle Bösarp nr 14, kallad Kistbrånarne. Runstenen sprängdes dock i tre delar ca 1850 och runorna upptäcktes efte... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Hassle-Bösarp, Skurup, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data