Kyrka/kapell

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tidaholm, Västergötland, Dimbo
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • G. Ullenius. I. Wilcke, 1918 ATA 5908/78 (X) nr 24 på hans karta).ATA 5243/27 Melin nr 25. Falköpings Tidning 27/8 1970. FalköpingsTidning 28/3 1974. Kyrkgrunden undersöktes 1973 ATA 460/76.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Ödekyrkogård rest av, nu ca 40x35 m st (370-170cg). De synligabegränsningarna ovan mark är något ovissa, men utgörs sannolikt iSV-N av en vall ca 60 m l, 2-3 m br och 0,3 m h (80-280-170cg),den är ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Mindre flack förhöjning i moränmark. F d hagmark.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Dimbo, Tidaholm, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Kyrka/kapell
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kyrka/kapell
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data