Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Vänge
Orientering <itemDescription>
  • V sida av fornmur på Vänge kyrka.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Gotlands runinskrifter, del I, 123-125 och där anförd literatur
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift, 0,53 m l, lodrät skriven på fornmuren S om portt alen. Starkt vittrad. 2) Runsten, 2,13x1,14x0,08 m. Ligger som al tarbord. 3) Runinskrift med röd färg på S kyrkväggen omedelbart V om ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Vänge, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data