Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Knutby
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • U 590 Upplands runinskrifter.
Orientering <itemDescription>
  • 13 m Ö 10cg S om åkerhörn.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, granit, 1,6 m h, 1,1 m br (Ö 5cg N-V 5cg S) och 0,14-0,22 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Formen närmast rektangulär, uppåt någotavsmalnande och slutande i en svag spets. Framsidan åt N. Beskrivningen... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Nedom bergkulle i S-sluttande lermark ned mot sjö. Hagmark intill åkermark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Knutby, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data