Gravvård

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Lidköping, Västergötland, Rackeby
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Stående mot nordvästra kyrkogårdsmuren vid Rackeby kyrka.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nitenberg, Annelie & Nyqvist Thorsson, Anna. 2007. Liljestenar och stavkorshällar, Vänermuseet, Lidköping.
Beskrivning <itemDescription>
  • Liljesten, enkel, 4 fragment, 1,79x0,45-0,51 m st och 0,16 m tj, av gulaktig sandsten. Fragmenten är 0,73x0,51; 0,81x0,44; 0,61x0,30 samt 0,32x0,25 m stora. Dekormotiv: Snedställt palmettkors ovanför ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Rackeby, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Gravvård
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Gravvård
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data