Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Guldrupe
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift, 0,48 m h i tornrummets S vägg, intill och Ö om t ornbågen. Ifylld med svart färg. 2) Runinskrift, 2 rader, 0,86 m resp 0,44 m h. I N väggen under tornbågen. Ifylld med svart färg. 3) Runinskrift, 0,81 m l, i korets S vägg under fönstret. Ifylld med svart färg. 4) Runinskrifter, 6 st ord, ristade i 6 st träbj älkar i tornspirans träkonstruktion. 5) Runinskrifter, uppgift om , i torn... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Gotlands ruinskrifter del I 246-255, samt däri anförd litteratu .
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Guldrupe, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data