Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Grästorp, Västergötland, Håle
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 102), gnejs, 2,2 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,3-0,55 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan. Tidigare satt denna runsten i Håle gamla kyrkas yttre n... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 102
Orientering <itemDescription>
  • På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 171 f. Sjögren m fl, Sverige IV, sid 306, 1933. Sjöberg, Reseberättelse, brevserie I, 1816. PA Säve, berättelse för år 1863, ATA.
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Moränhöjd. Tomtmark.
Event <context>
  • Belägen i Håle, Grästorp, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data