Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Eke
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Gotlands runinskrifter.
Orientering <itemDescription>
  • På triumbågens N stödjepelare och på dess Ö sida.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runskrift, målad med svart färg inom ett 50x25 cm område. Run höjd 4-4,5 cm. Dåligt bevarad. På tornhusets N vägg är: 2) Runinsk rift, enligt uppgift bestående av 19 runor, ca 1,5 cm h. Framför ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Eke, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data