Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Simrishamn, Skåne, Simris
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1979
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, DR 344, tidigare plats för. Har flyttats över till kyrkan, se Simris 76.

  Beskrivning från revideringsinventering 1996:
  Runsten, kvartsit, 1,75 m h, 1,12 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,56 m tj. Ristnin...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nerman, B.: Arkeologiska forskningar ochfynd, 1952 s. 320-325
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Tradition <itemDescription>
 • Enligt traditionen skall en av stenarna ha stått på en gravhöginom området där RAÄ-nr 3-7 Simris sn är.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • E. Lönnberg Inventering 1928 (nr 9)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Linnés Skånska Resa 1749 (nr 1:2)
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
 • Tomtmark. Trädgård.
Event <context>
 • Belägen i Simris, Simrishamn, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data