Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Kristianstad, Skåne, Färlöv
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Björk, T. 2010. Gravfältet i Färlöv. Arkeologiska förundersökningar och undersökningar, 1995-2005. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne. 2010:4. (Raä dnr: 321-438-2010)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, gnejs, påträffad 14 oktober 1997 i samband med plantering av en ny allé. Stenen låg strax under markytan, ca 1-1,5 m Ö om landsvägen och ca 300 m S om Färlövs kyrka. Vid granskningen av stene... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 20 m NV om ålderdomshem och 300 m S om Färlövs kyrka. Inom gravfält Raä nr 1:1.
Event <context>
  • Belägen i Färlöv, Kristianstad, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data