Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Herrljunga, Västergötland, Fölene
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 1,5 m S 10 grader V om kyrkans NV hörn. Enligt Västergötlands runinskrifter står stenen placerad omedelbart till vänster om ingången till kyrkan och på andra sidan ingången står Fölene 3:2 (Vg 153).
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, mörk granit 1,6 m hög, 0,4-0,8 m bred (N-S) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift på den mot V vettande släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter är ramlinjerna grundare än ... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • På kyrkogården 1 m V om kyrkan.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 154
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Junger och Svärdström, 1958-70, Västergötlands runinskrifter, Vg 154, s. 286 ff., samt där angiven litteratur.
Event <context>
  • Belägen i Fölene, Herrljunga, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data