Garnisonen, Fornborg

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Adelsö
Title <itemTitle> Garnisonen
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 10H6j SÖ, FMR:s registerkarta
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arbman, H., 1935. Rapport. ATA. Dnr 3131/35. Med tillhörande ritningar.
Beskrivning <itemDescription>
 • Befäst område med husgrunder och terrasseringar (T 0-III) från vikingatid, delundersökt, ca 55x30-15 m (NNÖ-SSV). Benämns 'Garnisonen'.
  Vid arkeologisk undersökning år 1998-2000 påträffades 1 treskepp...

  Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Holmquist Olausson, L. & Kitzler Åhfeldt, L., 2002. Krigarnas hus - Arkeologisk undersökning av ett hallhus i Birkas Garnison. RAÄ 35, Björkö, Adelsö sn, Uppland 1998-2000. Borgar och befästningsverk ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedenstierna-Jonson, C., Kitzler, L. och Stjerna, N. 1998. Garnisonen II. Arkeologisk undersökning 1998. Uppland, Adelsö socken, Björkö, RAÄ 35. Birkas befästning 5. Arkeologiska forskningslaboratorie... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergström, L. 2013. Hus och hantverk. Arkeologisk undersökning av de övre terrasserna i Birkas Garnison. RAÄ 173, Björkö, Adelsö sn, Uppland 2001-2004. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratori... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hermodsson, Ö., 2004, Anmälan om specialinventering på Björkö och Hovgården 1997, RAÄ (RAÄ dnr 326-2743-2004).
Terräng <itemDescription>
 • Sänka från Borgberget i Ö till bergsklack längre åt V, i S ned mot strandkant.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kitzler, L. 1997. Rapport från utgrävningen av Garnisonen på Björkö 1997. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Ekerö kommun, Adelsö socken, Björkö, RAÄ 35, Garnisonen. Arkeologiska forskningslabo... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Adelsö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Fornborg
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Fornborg
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data