S:t Hans kyrkoruin, Kyrka/kapell

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Visby
Title <itemTitle> S:t Hans kyrkoruin
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Norderäng, J & Kristiansson, M. 2014. Rapportsammanställning. Arkeologisk undersökning 1980-1988. Visby socken, RAÄ nr 60, kv St Hans 1 och 3. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3882-2014).
Beskrivning <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Norderäng, J. 2013. Rapportsammanställning. Schaktning för avstyckning 1970-1971, RAÄ nr Visby 60:1, Kv S:t Hans 3. Gotlands museum (RAÄ dnr 3.4.2-3794-2013).
Event <context>
  • Belägen i Visby, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Kyrka/kapell
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Kyrka/kapell
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data