Bytomt/gårdstomt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Landskrona, Skåne, Örja
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knarrström, A. 2009. Boplatser och bytomt vid Weibullsholm, Örja. Särskild utredning 2008. Skåne, Örja socken, Örja 1:9, Landskrona kommun. Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2009:5. (RAÄ dnr 321-11... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C9d (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hulting Lindgren, C. 2013. Örja kyrkogård, Örja 32:1, RAÄ 9. Schaktningsövervakning inom Örja bytomt. Örja socken, Landskrona kommun i Skåne. CMB Uppdragsarkeologi AB, rapport 2013:33. (RAÄ dnr 3.4.2-... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Bytomt, ca 650 x 300-530 meter (N-S) för Örja bys utbredning före utskiftningen.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schmidt Sabo, K. Örja 1:9. Särskild arkeologisk undersökning 2010. Skåne, Örja socken, fornlämning 9, 35,40, 41, 42. Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2013:68. (RAÄ dnr 3.4.2-370-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Salminen, L. & Ohlsson, Th. 2012. Örja 11:1, 118. Örja socken, Landskrona kommun. FU 2003. Sydsvensk arkeologi. Rapport 2012:26. (Raä dnr: 321-3051-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schmidt Sabo, K., 2007, Utredning i Örja kyrkby, Skåne, Örja socken, Örja 30:1 m. fl. RAÄ 9, Landskrona kommun. UV Syd rapport 2007:2. (RAÄ dnr 321-1776-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knarrström, A. 2009. Örja-Weibullsholm. Fyra förhistoriska boplatser och fyra historiska gårdar. Skåne, Örja och Landskrona socknar, Örja 1:9 m.fl, Landskrona kommun, RAÄ 9,34 och 35 Örja sn, RAÄ 36 o... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Örja, Landskrona, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Bytomt/gårdstomt
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Bytomt/gårdstomt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data