Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Staffanstorp, Skåne, Uppåkra
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hedlund, Therese & Nilsson, Andreas. 2011. Rapportsammanställning. Stora Uppåkra 5:1 1997 Uppåkra sn. LUHM 32121. (Raä dnr: 3.4.2-3166-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Skånes Hembygdsförbund U 615/68
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderberg, B. 2012. Rapport. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2011. Stora Uppåkra 8:4, Fornlämning 5. Uppåkra socken, Staffanstorps kommun, Skåne län. Institutionen för arkeolo... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bolander, A. 2006. Stora Uppåkra, arkeologisk förundersökning/schaktövervakning, 2004. RAÄ 5. Uppåkra socken, 1385, Staffanstorps kommun, Skåne län. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderberg, B; Piltz Williams B & Bolander, A. Uppåkra 2012. Forsknings- och seminarieundersökningar. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lun... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Piltz Williams, B. 2010. Rapport. Arkeologisk undersökning Stora Uppåkra 8:3, Fornlämning 5, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun, Skåne län. Lunds universitet. (RAÄ dnr. 3.4.2-1377-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gabler, M., Flöry, S., Schneidhofer, P. & Trinks, I. 2012. Report on limited augering and soil sampling conducted at the archaeological site of Uppåkra. LBI, Vienna. (RAÄ dnr 3.4.2-890-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-1266-2000
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 421-2014-1996
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Helgesson, B. 2008. Uppåkra kyrka - på jakt efter fukt och mögel. Arkeologisk förundersökning 2008. Fornlämning 5, Uppåkra, 1385, Staffanstorp, Skåne län. Rapport 2008:29. Regionmuseet Kristianstad, L... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Skånes Hembygdsförbund U 327/68
Terräng <itemDescription>
 • Markerad höjdplatå, lermark. Åker- och tomtmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, Jan, 2007, VA-ledning inom St Uppåkra 8:8, Arkeologisk förundersökning, 2007, RAÄ nr 5, Uppåkra socken, 1385, Staffanstorps kommun, Skåne län, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skån... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dahlén, J., Uppåkra 8:8, Arkeologisk förundersökning, 2002, Regionmuseet Kristianstad, 2004:87 (RAÄ dnr 321-2836-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-1265-2000
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 421-2693-1996
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Grav- och boplatsområde, delundersökt, 1100x600 m (NNÖ-SSV). Avgränsningen är gjord efter förhöjda fosfatvärden, topografiska förhållanden och den betydligt fetare jord som förekommer inom området. Vi... Visa hela
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Boplats - Fyndmaterial: Metall, Fyndmaterial: Keramik, Fyndmaterial: Kulturlager, Fyndmaterial: Ben/horn, Fyndmaterial: Bränd lera/lerklining, antal 1.Husgrund, förhistorisk/medeltida - Typ: Stolphus,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 421-2812-1997
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ dnr 321-154-1999
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lind, Sara. 2012. Uppåkra kyrka 1997-1998. LUHM 32324. (Raä dnr: 3.4.2-3167-2017)
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 2C4g, FMR¿s registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anglert, Mats & Jansson, Petter. 2001. Kyrkplatsen i Uppåkra - undersökningarna 1997-1999. I: Uppåkra - centrum i analys och rapport. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8 oct., No 36.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderberg, B och Piltz Williams, B. 2012. Uppåkra 2011. Forsknings- och seminarieundersökningar. Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken. Stora Uppåkra 8:3 och 8:4, RAÄ 5. Institutionen för arkeol... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kockum, J. 2010. Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009-2010. Sydsvensk arkeologi. Rapport 2010:15. (Raä dnr: 321-1449-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Staecker, Jörn. 1999. Das Enkolpion von Stora Uppåkra. I: Uppåkrastudier 2. Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra. Acta archaeologica Lundensia 8 okt., No 30, sid 271-286.
Event <context>
 • Belägen i Uppåkra, Staffanstorp, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Grav- och boplatsområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data