Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Skara, Västergötland, Skara
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2017. Arkeologisk schaktningsövervakning inom kv. Domkyrkan 1, fornlämning Skara 68, Skara kommun, Skara socken. Västergötland. Västergötlands museum. Rapport 2017:27. (RAÄ-2017-949)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 20. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-2600-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 26. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-2845-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk huvudundersökning i Kv. Rådhuset 33-34. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1851/71)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2013. Arkeologisk förundersökning Raä nr 68, Skara stad. Arkeologisk förundersökning. Raä nr 68. Skara stad. Skara kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:36. (RAÄ dnr 3.4.2-919-201... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Tellus 14A. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1508/70)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Schaktningsövervakning i samband med grävning för installation av bergvärme inom del av fonrlämning RAÄ nr 68 på fastigheten kv. Skölde... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Rådhuset 32. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 430-4922-1996)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, E. 2013. Fjärrvärme i Skara - arkeologiska förundersökningar 1998-2009. RAÄ 68:1, Skara stad, Skara kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:26. (RAÄ dnr 3.4.2-397-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005. I samband med installation av bergvärme inom del av RAÄ 68, på fastigheten kv Iris 6, i Skara socken och kommun, Västergötland. Västerg... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vretemark, M. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 6458/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, Lars. Arkeologisk schaktningskontroll i Kv. Hebe 3, Iris 4 och Olins park. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 8624/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Neptunus. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 6500/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2002. Rapport. Mindre dokumentationer utförda under 2001-2002. Västergötlands museum 2002:20. (RAÄ Dnr 321-2158-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2012. Medeltida kulturlager i kv Saturnus 1988, Skara. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2012:23. (RAÄ dnr. 3.4.2-252-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Planeten 5. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-3084-2002)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjölin, Marita. 2005. Rapport. Antikvarisk kontroll. Mindre dokumentationer utförda under 2003 med anledning av Tekniska kontorets arbeten. Fornlämning raä nr 68. Västergötlands museum. Rapport 2005:2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B.Arkeologisk undersökning i Kv. Valkyrian. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-496-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1954/91)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5277/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson Ylva. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2003-04. Kvarteret Rådhuset 20, fornlämning nr 68. Västergötlands museum Rapport 2004:17. (RAÄ Dnr 321-2685-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Antikvarisk kontroll i Kv. Skytten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 7252/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 på Bangatan. Rapport och dnr saknas.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bukarowicz, J. Arkeologisk provundersökning i Kv. Planeten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-5441-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2013. Medeltid i Skara 1989, Kv. Venus 1 och 11. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2013:23. (RAÄ dnr. 3.4.2-2492-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. 2010. Undersökning i form av kurs i publik arkeologi, kv Skytten 1, fornlämning 68, Skara socken och kommun, Västergötland. Västergötlands museum, rapport 2010:14. (Raä dnr: 321-2826... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Del av fonrlämning räa nr 68 inom kvarteret Metes och Iris samt i Trädgårdsgatan. Västergötlands museum. Rapport 2004:55. (RAÄ Dnr 321-29... Visa hela
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 8D5c SV (FMR registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jeppsson, A. 2004. Rapportsamanställning. Vg, Skara, kv. Planeten. Stenlagd gata och murrester. Undersökningsår 1976-1977. (RAÄ dnr 321-635-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jacobsson, Bengt. 2004. Rapportsammanställning. Arkeologisk slutundersökning 1971-72. Kv Jupiter 5. RAÄ UV. (RAÄ Dnr 321-5465-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1987 i Kv. Rådhuset 32.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickerts, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Planeten 7. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-4378-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Y. & Berglund, A. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 2090/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 68, fastigheten Odin 4. Västergötlands länsmuseum. (RAÄ Dnr 321-355-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Vesta 4. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-5137-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2004. Rapport. Schaktgrävning för bredband längs Gråbrödragatan, Smedjegatan, Malmgatan och Alandersgatan (delar av fornlämningarna raä 68:1 och raä 44:1). Arkeologisk förundersökning 20... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2004. Kv Merkurius 1, Skara. Arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager 1988. Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2004:31. (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 i Kv. Meters 3. Länsmuseet. Rapport. (Raä dnr: 5856/80)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2005. Rapport. Inför detaljplan för del av kavrteret Sälgen i Skara socken och kommun. Särskild utredning 2005. Västergötlands Museum. Rapport 2005:3. (RAÄ Dnr 321-818-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beglund, Anders. 2005. Rapport. Förundersökning/antikvarisk kontroll av fornlämning 68 i Skara socken, fastigheten Odin 5. Västergötlands Museum. (RAÄ Dnr 321-1301-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjohlman, B. Arkeologisk undersökning i Kv. Tellus 14B. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-3796-1997)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk kontroll. Skaraborgs länsmuseum. Redogörelse. (Raä dnr 5351/89)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005. Gamla staden 3:4. Västergötlands museum. Rapport 2005:29. (RAÄ Dnr 321-4577-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk förundersökning i Kv. Neptunus. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 2001/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1988 i Kv. Venus I och II.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1292/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Lektorn 3. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-5434-1997)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Antikvarisk kontroll i Södra Kyrkogatan.Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-1651-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktövervakning i Kv. Odin 4. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 321-166-1999)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Ylva. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning nr 68 Metes 2. Västergötlands museum 2004:15. (RAÄ Dnr 321-2009-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr 4429/87)
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan 1. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-5174-1999)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktningskontroll. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1842/92)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Norrman, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Lektorn 1. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-2220-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2018. Skara Gamla Staden 2:1. Schaktkontroll vid miljösanering. Fnl 68 i Skara sn och kommun, Västergötland. Västergötlands museum rapport 2018:1. (Dnr RAÄ-2018-161)
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Ylva. Arkeologisk undersökning i Kv. Odin. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5387/86)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Henriksson, C. 2013. Arkeologisk förundersökning. RAÄ nr 68, Kv Venus, Skara stad och kommun. Västergötlands museum. Rapport 2013:35. (RAÄ dnr 3.4.2-3885-2013).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Viking, Ulf. Arkeologisk förundersökning i Kv. Merkurius. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5471/88)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vretmark, M. Arkeologisk förundersökning i Kv. Tor 9. Västergötlands museum. Rapport. (raä dnr: 321-3088-2003)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Westin, B. Arkeologisk schaktkontroll i Kv. Skytten. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-323-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktkontroll i Tvärgatan. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-1186-1996)
Beskrivning <itemDescription>
 • Medeltida kulturlager, delvis undersökt.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning år 1980 i Kv. Draken 6. Länsmuseet. Rapport. (Raä dnr: 5859/80)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjolman, B. Antikvarisk kontroll i Tullportsgatan. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 413-2694-1995)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Pettersson, M. Arkeologisk undersökning år 1981 i Kv. Sparbanken 25. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 5314/81)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan. Västergötlands museum. Rapport. (Raä dnr: 321-3907-2000)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk schaktningsövervakning i Kv. Skytten 1A. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 7102/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv. Domkyrkan 1. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-998-1998)
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • B Hjolman, R Sigsjö: Från vikingabytill lärdomsstad/Arkeologi i Västergötland, Vgl:s fornm förtidskr 1975-76.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Åhman, Andreas. 2004. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2004. Kvarteret Rådhuset 5, RAÄ nr 68. Västergötlands museum. Rapport 2004:48. (RAÄ Dnr 321-4401-2004)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologisk undersökning. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 3192/90 & 3194/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. 2005. Rapport. Arkeologisk förundersökning 2005/Antikvarisk kontroll. Fastigheten Odin 5. Västergötlands museum. Rapport 2005:26. (RAÄ Dnr 321-4345-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, anders. Arkeologisk undersökning i Kv. Rådhuset 30. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 1865/90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning och schaktningskontroll. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 3165/93)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gustafsson, E. 2012. Schaktningsövervakning vid medeltida borgen Gälakvist, Skara socken, Skara kommun. Västergötlands museum Rapport 2012:22. (RAÄ dnr 3.4.2-314-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, Anders. Arkeologisk förundersökning i Kv.Rådhuset 30. Skaraborgs länsmuseum. Rapport. (Raä dnr: 421-119-1994)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilson, Y. (red. Gustafsson E.) 2013. S:ta Katarina - Franciskanerklostret i Skara. Skara stad, Skara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport 2013:18. (RAÄ dnr. 3.4.2-3168-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berglund, A. 2006. Rapport. Arkeologisk förundersökning, kv Neptun, 2006. RAÄ nr 68, Skara, Västergötlands museum, rapport 2007:35. (RAÄ dnr 321-698-2008)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport Medeltidsstaden nr 24
Event <context>
 • Belägen i Skara, Skara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data