Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kronoberg, Växjö, Småland, Gårdsby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kinander, R, 1935, Smålands runinskrifter, Sm 19, s. 74 f.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 19
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, grovkornig spräcklig granit, 2 m hög, 0,5 m bred och 0,3-0,4 m tjock. På stenens NNV sida är en runslinga med 12 cm höga runor.
  Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Torlov reste de...

  Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Gårdsby, Växjö, Småland, Kronoberg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data