Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Vallentuna, Uppland, Össeby-Garn
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstensfragment, granit, 0,38 m h, 0,8 m br och 0,16 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Ristningsytan vänd mot N. Runorna i ett band. Ejimålade. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, var... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Villaträdgård, lös på jordfast sten
Orientering <itemDescription>
  • 15 m V om åkerkant, 10 m N om annan åkerkant
Event <context>
  • Belägen i Össeby-Garn, Vallentuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data