Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vara, Västergötland, Österbitterna
Beskrivning <itemDescription>
  • Fyndplats för Nr1) Bronsklubba, 6,7 cm diam och 5,6 cm h. Vikt,844 g. Runt om ett inristat band med svagt synliga runor. Nr 2) Armring av guld med skålformiga ändar. Vikt, 50,5 g. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • E. Svärdström: Västergötlands Runinskrifter SHM inv.nr 10142 (nr 1)
Event <context>
  • Belägen i Österbitterna, Vara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Fyndplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Fyndplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data