Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vara, Västergötland, Ryda
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 124), gnejs, 2,25 m hög, 0,83-0,66 m bred (V-Ö) och 0,28-0,45 m tjock. Runhöjd 10 cm. Inskrift i korsform på den mot V vettande smalsidan. Påträffades 1919 i Rydas kyrkas norra yttervägg. ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • På moränhöjd. Kyrkbacke.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands runinskrifter, sid 235 ff. NDA, 9/11 1937, ATA, Ryda socken.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 4 m ÖNÖ Rydas kyrkas (vapenhusets) NV hörn, 0,9 m V om långhusets gavel, 1,5 m N om vapenhuset.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 124
Event <context>
  • Belägen i Ryda, Vara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data