Övrigt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala
Beskrivning <itemDescription>
  • Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten kommer att återsändas. Fragmenten finns nu på Upplandsmuseet. Anm: St Pers kyrkoruin undersökt och borttagen 1965-67. Nya hus byggda på platsen. Se vidare nr 88.Ändring Dnr 2254/69 Tilläg 3/7 -69 B Sn. Litt: Uppland 1970-Rapport om utgrävningen av St Pers... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Övrigt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Övrigt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data