Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Mariestad, Västergötland, Berga
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten (Vg 2), grå gnejs, 1.25 m hög, 0.35 m bred (SSÖ-NNV) och 0.3 m tjock. Ristningen befinner sig på Ö bredsidan och N kantsidan. Runhöjd 15 cm. Runorna ifyllda med svart färg. Stenen står mitt på... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • Ca 110 m VNV om herrgårdsbyggnads NV hörn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vg 2
Terräng <itemDescription>
  • Svag V-sluttning av moränrygg. Parkmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västergötlands ruinskrifter, Vg 2, sid 3f.N. Hassle pastorat och Hasslerörs kommun, Forsell, 1968. K.E.Sahlström, 1922.
Event <context>
  • Belägen i Berga, Mariestad, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data