Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Skånela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • E Wessén - S B F Jansson 1943: Upplandsruninskrifter nr 295-297, 299, 303. SGU Uppsala SV 1971.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runsten, ljus granit, 1,82 m h, 0,88 m br och 0,53 m tj. På Nsidan är runslingan med 0,07 m h runor. U 297. 1,5 m V omkyrkdörr är : 2) Runstensfragment, granit, 1 m h, 0,6 m br och0,3 m tj. På N si... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 1) 15 m N om kyrkdörr
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Skånela, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data