Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kronoberg, Växjö, Småland, Östra Torsås
Terräng <itemDescription>
 • Svag N-sluttning av moränhöjd. Trädgård.
Beskrivning <itemDescription>
 • Inom nr 65:1:s Ö del och på en hög är
  2) Runsten, fragment, 0,77 m h, 0,7 m br och 0,15 m tj. Runor i en slinga runt tre kanter av den plana ytan mot V. Runorna är 8-9 cm h. Runstenen är enligt uppgif...

  Visa hela
Vegetation <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • K Kjellmark: "Värends fornminnen", s.44f.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • R Kinander: Sm 15 i "Smålandsruninskrifter", s. 63f (1935).
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Sm 15
Event <context>
 • Belägen i Östra Torsås, Växjö, Småland, Kronoberg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data