Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Kristianstad, Skåne, Åhus
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA Pehr Johnssons reseberättelse 1910-11.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Cnattingius, L. D. 1965. Utgrävningen av Elleköpinge kyrkoruin. Ale nr 3. Lund.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, S. B. F. 1965. Ett överraskande runstensfynd. Om Elleköpingestenen. Ale nr 3. Lund.
Vegetation <itemDescription>
 • Gräsbevuxen hagmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, S. B. F. 1966. Några runfynd 1965. Fornvännen 61.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kristianstadbladet 29/1 1948.
Orientering <itemDescription>
 • 50 m V om SV hörn av lada (till den resta stenen).
Beskrivning <itemDescription>
 • Fyndplats för runsten (RAÄ-nr Åhus 172) av granit, 3,2 m h, 1 m br och 0,5 m tj. Signum: Sk 97 / EM85;377.
  Påträffad 1965 vid undersökning av kyrkgrunden RAÄ-nr Åhus 2:2 av L. Cnattingius. Stenen var...

  Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1966.
Event <context>
 • Belägen i Åhus, Kristianstad, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Fyndplats
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Fyndplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data