Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Sigtuna, Uppland, Skånela
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runstensfragment, ca 0,8 m br, 0,7 m h och ca 0,15 m tj.Runslingans br 4-5-6 cm. Runstensfragementet är rest påkyrkogårdsmuren. U 298. 8 m Ö om 1 är: 2) Runstensfragment,granit, 0,4 m h, 0,6 m br och 0,35 m tj. På de S och Ö sidornarest av runslinga, 0,08 m br. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • E Wessén - S B F Jansson 1943:Upplands runinskrifter nr 298. SGU Uppsala SV 1971.
Terräng <itemDescription>
  • N kanten av kyrkogård
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 3 m Ö om huvudingång och i norra kyrkogårdsmuren
Event <context>
  • Belägen i Skånela, Sigtuna, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data