Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Blekinge, Karlskrona, Blekinge, Rödeby
Tradition <itemDescription>
 • "Beboddes av en trollgubbe, som hette Snopp. När Rödeby kyrka byggdes och kyrkklockorna började besvära honom, flyttade han, men inte ensam. Han skänkte bort en guldkedja till en flicka, som han ville ha med sig och så fort hon lagt den om halsen, blev hon tvungen att följa trollgubben, beroende på kraften i guldkedjan." (Ortnamnsarkivet 1931)
  "Berget kallas Snopps berg, och där bodde en gång jätt...

  Visa hela
Terräng <itemDescription>
 • NÖ sluttning av blockrik moränhöjd med berg i dagen. Skogsmark, lövskog.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rödeby Hembygdsförening: Det svunna Rödeby, del 3. 2003.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • FMR:s registerkarta 3F7h (RT90)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rödeby Hembygdsförening: Rödeby. Från tundra till tätort.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Grottliknande bildning med tradition, 5 m br, 5 m dj och 1-3 m h, bestående av flera stora, intilliggande flyttblock, 5 - 10 m st och 2 - 7 m h. Berget kallas Snoppsberg efter jätten Snopp som skall ... Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Rödeby, Karlskrona, Blekinge, Blekinge.
Lämningstyp<itemName>
Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data