Björnstugrottan, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Motala, Östergötland, Tjällmo
Title <itemTitle> Björnstugrottan
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Grotta, 7 m l, 4 m h och 4 m br. Uppstått genom att flyttblock staplats på varandra. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsb... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Blockrik, moränbunden bergshöjd. Skogsmark, blandskog.
Orientering <itemDescription>
  • 8 m S om brukningsväg (Ö-V).
Event <context>
  • Belägen i Tjällmo, Motala, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data