BILDER

U907 Bärby

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2009-09-17 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Uppsala; Kommun: Uppsala; Landskap: Uppland; Socken: Vänge
Title <itemTitle> U907 Bärby
Beskrivning <itemDescription>
  • RAÄ-nummer Vänge 86:1. Inskriften lyder: "Fastbjörn och Jarl läto resa stenen efter Torsten ringe (?), sin fader".
    Fotosyfte: Dokumentation

Event <context>
  • Tillkomst 2009-09-17 i U907 Bärby, Vänge, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2021-05-02 .
Titel<itemName>
U907 Bärby
Class <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16001000204124_ND37782
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data