SKOGSKAPELLET

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Jönköping, Kommun: Eksjö
Title <itemTitle> SKOGSKAPELLET
Historik <itemDescription>
 • År 1842 förbjöds nya begravningar på kyrkogården kring stadskyrkan i Eksjö. Samma år invigdes Sankt Lars begravningsplats vid Norrtull. Kungliga påbud hade sedan tidigt 1800-tal strävat efter att få ut begravningarna ur stadskärnorna av hänsyn till såväl platsbrist som folkhälsa. Den nya begravningsplatsen kom sedan att utökas successivt fram till 1955. Då hade man i kyrkorådet och kommunen sedan ... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2011) <itemDescription>
 • Skogskyrkogården
  Kyrkogården från 1977 utgörs till största delen av skogsmark med huvudsakligen högstammiga tallar och sparsam undervegetation, en småländsk tallmo på sand. Formen är som en del i den ...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Eksjö, Jönköping.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades 1977-01-01 - 1977-12-31 av Sven A. Hermelin.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Gravkapell med begravningsplats
Gravkapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Gravkapell
Gravkapell med begravningsplats
Classifikation <itemClassName>
 • Gravkapell
 • Gravkapell med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Eksjö kn, VÄSTRA BRUDBADET 1:2 SKOGSKAPELLET
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data