BURMEISTERSKA HUSET

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1654 - 1654
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Visby , Stift: Visby stift, Församling: Visby domkyrkoförsamling
Title <itemTitle> BURMEISTERSKA HUSET
Historik <itemDescription>
 • BURMEISTER 4 - Fastigheten utgör kvarterets södra del, gränsande mot Strandgatan i öster och Donners plats i söder. Med sitt strategiska läge mellan Strandgatan och det dåvarande hamnområdet nyttjades fastighetens mark under medeltiden troligen som marknadsplats.
  Först vid 1600-talets mitt bebyggdes fastigheten. En nyinflyttad tysk handelsman vid namn Hans Burmeister, som sedermera blev en av sta...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Visby domkyrkoförsamling, Visby, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Nybyggnad 1654-01-01 - 1654-12-31 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1994-06-20 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Bostadshus
Dagens användning<itemName>
Museibyggnad
Nuvarande kategorier<itemName>
Bostadshus
Classifikation <itemClassName>
 • Bostadshus
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1994-06-20)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND VISBY BURMEISTER 4 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data