BERTHA PETTERSSONS HUS

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1800 - 1829
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Mariestad, Landskap: Västergötland, Socken: Mariestad , Stift: Skara stift, Församling: Mariestads församling
Title <itemTitle> BERTHA PETTERSSONS HUS
Antal våningar <itemDescription>
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Inne i huset finns en central, generöst svängd trappa, såsom brukligt var i förnäma stenbyggnader men var ovanlig i trähus från denna tidiga period. Övervåningens trapphushall har höga spröjsade pardö... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • På platsen för dagens torghus fanns redan före stadsbranden 1693 ett hus. Tomten hade då nr 2 men ändrades till nr 78 på lantmätare Sven Broddessons stadsplan, som fastställts av kung Karl IX efter br... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Mariestads församling, Mariestad, Mariestad, Västergötland, Västra Götaland.
 • Nybyggnad 1800-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad 1800-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad 1929-01-01 - 1929-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1971-01-01 - 1971-12-31 .
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1977-11-28 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä, Trä - Träpanel, locklistpanel
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Ej utrett, Takpannor - Glaserade
Stomme<itemMaterial>
Trä - Liggtimmer, Trä
Color <itemColor>
 • Gul
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Bostadshus
Dagens användning<itemName>
Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor
Föreningslokal / klubbhus
Nuvarande kategorier<itemName>
Bostadshus
Affär och butik
Classifikation <itemClassName>
 • Affär och butik
 • Bostadshus
<itemSpecification>
 • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1977-11-28)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • MARIESTAD MÅRDEN 6 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data