Kågeröds kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1349
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne, Kommun: Svalöv, Landskap: Skåne, Socken: Kågeröd , Stift: Lunds stift, Församling: Kågeröd-Röstånga församling
Title <itemTitle> Kågeröds kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Vapenhus - Söder, Gravkor - Söder, Korsarm, Kor - Rakt, Torn - Väster, Vapenhus - Söder, Gravkor - Söder, Korsarm, Torn - Västtorn, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Interiör
  Vapenhuset i tornet i väster har golv av ljusgula mönstrade klinkerplattor. Reliefmönstret består av formpressade korslagda liljor. Längs kanterna ligger plattor med en reliefmönstrad meander...

  Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkobyggnaden består av ett långhus med kvadratiskt torn i väster, ett tvärskepp i norr och utbyggnader för sakristia och vapenhus i söder.
  Långhus, torn och gamla vapenhuset, är uppbyggda av kluvna...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan är ursprungligen en romansk byggnad som byggts till och om under århundradena. I slutet av 1100-talet byggdes de äldsta delarna, ett kort långhus med lägre och smalare kor och möjligen en absid... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Kågeröd-Röstånga församling, Kågeröd, Svalöv, Skåne, Skåne.
 • Fast inredning - altarring .
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, valvslagning 1100-01-01 e.Kr. - 1550-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1100-01-01 e.Kr. - 1550-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Gravkor 1350-01-01 - 1759-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1350-01-01 - 1549-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1558-01-01 - 1558-12-31 .
 • Nybyggnad 1560-01-01 - 1560-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1695-01-01 - 1695-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol, ljudtak 1696-01-01 - 1696-12-31 av Gustaf Kihlman.
 • Fast inredning - altaruppsats 1703-01-01 - 1703-12-31 av Gustaf Kihlman.
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1758-01-01 - 1758-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1780-01-01 - 1780-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1780-01-01 - 1780-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1797-01-01 - 1797-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1848-01-01 - 1848-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1851-01-01 - 1851-12-31 av C. A. Norling, Jönköping.
 • Ändring - restaurering, interiör 1914-01-01 - 1914-12-31 av Theodor Wåhlin.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1940-01-01 - 1949-12-31 av Eiler Graebe.
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1957-01-01 - 1957-12-31 .
 • Ändring - tilläggsisolering 1976-01-01 - 1976-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelfasad 1980-01-01 - 1980-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1980-01-01 - 1980-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1980-01-01 - 1980-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1991-01-01 - 1991-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 2003-01-01 - 2003-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Puts - Slät, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, falstaktegel
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Tegel, Murverk
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • SVALÖV KÅGERÖD 18:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data