SANKTA MARIA KYRKA (ÅHUS KYRKA)

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1349
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne, Kommun: Kristianstad, Landskap: Skåne, Socken: Åhus , Stift: Lunds stift, Församling: Åhus församling
Title <itemTitle> SANKTA MARIA KYRKA (ÅHUS KYRKA)
Antal våningar <itemDescription>
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Torn - Västtorn, Sakristia - Norr, Kor - Rakt, Torn - Väster, Vapenhus - Söder, Sakristia - Norr, Sidokapell - Söder, Sidokapell - Söder, Vapenhus - Söder, Torn - Väster, Kor - Smalare
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Interiör
  Kyrkans huvudingång är belägen i vapenhuset i söder. De dubbla portarna av ek med kraftiga beslag av svartmålat smide ryms i en invändigt stickbågig muröppning. Vapenhuset är täckt av ett rib...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Åhus församling, Åhus, Kristianstad, Skåne, Skåne.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1349-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1350-01-01 - 1549-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1510-01-01 - 1510-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Tegel, Puts - Kalkputs, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel, Murverk - Tegel, Murverk - Natursten, kalksten, Murverk, Murverk - Natursten, granit
Color <itemColor>
 • Vit, Ej utrett
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • KRISTIANSTAD ÅHUS 558:16 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data