Väte kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1050 - 1050
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Väte , Stift: Visby stift, Församling: Väte församling
Title <itemTitle> Väte kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Sakristia - Norr, Takryttare, Kor - Öster, Kor - Smalare
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida muralmålningar finns i såväl kor som långhus invigningskors (totalt 11 st.), apostlar inom arkadställningar, ... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia och långhus. Under sakristian finns ett f.d. pannrum som nås via en utvändig dörr i hörnet mellan koret och sakristian.

  Yttervägga...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Väte kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och sakristian, vilka uppfördes omkring år 1300, medan långhuset byggdes vid mitten av samma sekel. Ett högt västtorn... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Väte församling, Väte, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1050-01-01 e.Kr. - 1050-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1100-01-01 e.Kr. - 1550-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1150-01-01 e.Kr. - 1200-12-31 av Byzantios.
 • Nybyggnad 1170-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. av Byzantios.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1294-01-01 - 1294-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1300-01-01 - 1400-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1300-01-01 - 1300-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1312-01-01 - 1312-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1321-01-01 - 1321-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1326-01-01 - 1326-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1330-01-01 - 1370-12-31 av Egypticus.
 • Nybyggnad 1340-01-01 - 1359-12-31 av Egypticus.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1400-01-01 - 1400-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1400-01-01 - 1429-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1400-01-01 - 1499-12-31 av Passionsmästaren.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1440-01-01 - 1459-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1470-01-01 - 1480-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1500-01-01 - 1550-12-31 av Mästaren från 1520.
 • Fast inredning - predikstol 1670-01-01 - 1780-12-31 av Johan Weller.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1686-01-01 - 1686-12-31 .
 • Fast inredning - altarring 1689-01-01 - 1689-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1694-01-01 - 1694-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1699-01-01 - 1699-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1699-01-01 - 1699-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1700-01-01 - 1700-12-31 av Christian Lorenz Numens.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1739-01-01 - 1739-12-31 av Nils Sahlin.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1752-01-01 - 1752-12-31 av Johan Hernell.
 • Fast inredning - läktare 1775-01-01 - 1775-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1778-01-01 - 1778-12-31 av Johan Weller.
 • Fast inredning - altaruppsats 1780-01-01 - 1789-12-31 av Johan Niklas Weller.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1781-01-01 - 1781-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1782-01-01 - 1782-12-31 av Johan Niklas Weller.
 • Ändring - ombyggnad, port 1802-01-01 - 1802-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1827-01-01 - 1827-12-31 .
 • Ändring 1829-01-01 - 1829-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1831-01-01 - 1831-12-31 .
 • Ändring 1832-01-01 - 1832-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1833-01-01 - 1833-12-31 av Johan Christian Serén.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1844-01-01 - 1844-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1848-01-01 - 1849-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1848-01-01 - 1848-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1857-01-01 - 1857-12-31 av Ludvig Hedin.
 • Fast inredning - läktare 1858-01-01 - 1858-12-31 .
 • Ändring 1862-01-01 - 1862-12-31 av N J Jakobsson.
 • Ändring 1866-01-01 - 1866-12-31 av August Waldemar Lundberg.
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1895-01-01 - 1895-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1898-01-01 - 1898-12-31 .
 • Ändring 1909-01-01 - 1909-12-31 .
 • Åsknedslag 1912-01-01 - 1912-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1914-01-01 - 1914-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1914-01-01 - 1914-12-31 av Nils Pettersson.
 • Ändring - restaurering 1927-01-01 - 1928-12-31 av Alfred Nilsson.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1933-01-01 - 1933-12-31 av Bergholtz & Co.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1950-01-01 - 1950-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1954-01-01 - 1954-12-31 av Gunnar Hörnfeldt.
 • Ändring - restaurering 1956-01-01 - 1956-12-31 av Erik Olsson.
 • Ändring - restaurering 1965-01-01 - 1965-12-31 av Bertil Nyström.
 • Ändring - ombyggnad 1966-01-01 - 1966-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1967-01-01 - 1967-12-31 av Gösta Bergholtz.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1968-01-01 - 1968-12-31 .
 • Ändring 1970-01-01 - 1970-12-31 av Gunnar Hammarlund.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1972-01-01 - 1972-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1974-01-01 - 1974-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör 1985-01-01 - 1985-12-31 .
 • Ändring 1986-01-01 - 1986-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1987-01-01 - 1987-12-31 .
 • Arkeologisk undersökning 1988-01-01 - 1988-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1990-01-01 - 1990-12-31 av Charlotta Bylund.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1992-01-01 - 1992-12-31 av Nico Caspers.
 • Konservatorsarbeten 1998-01-01 - 1998-12-31 av Hans-Peter Hedlund.
 • Konservatorsarbeten 2000-01-01 - 2000-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 2002-01-01 - 2003-12-31 av Jan Utas.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Fasadmaterial lika med stommen, Puts - Sprit, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Bräder
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, kalksten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Treskeppig
Hallkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Hallkyrka
 • Kyrka
 • Plantyp-Treskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND VÄTE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data