sproge kkyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1250
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Sproge , Stift: Visby stift, Församling: Sproge församling
Title <itemTitle> sproge kkyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Torn - Västtorn, Torn - Väster, Kor - Öster, Absid - Öster, Kor - Smalare
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggar och valv i kyrkorummet är putsade och kalkade, kalkningen har en kall gråblå ton utan patineringar. På väggarna i kor och långhuset finns konsekrationskors (8 st.). På tornets S vägg finns två ... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av absid, kor, långhus och torn.

  Ytterväggar och murverk
  Väggarna utgörs av skalmurar av kalksten med inslag av sandsten. Utrymmet ovan gesimsen på lån...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Sproge kyrka byggdes i början av 1200-talet, tornet är dock tillkommet omkring år 1300. Kyrkan har troligen föregåtts av en träkyrka, av vilken rester hittades i samband med en restaurering 1965. Som ... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Sproge församling, Sproge, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1200-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1200-01-01 - 1250-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1270-01-01 - 1320-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1300-01-01 - 1350-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1500-01-01 - 1700-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1500-01-01 - 1599-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1630-01-01 - 1670-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1669-01-01 - 1669-12-31 av Johan Bartsch d y.
 • Specifika inventarier - altartavla 1669-01-01 - 1669-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1686-01-01 - 1686-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1692-01-01 - 1692-12-31 av Lars Oxenwald.
 • Fast inredning - bänkinredning 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Fast inredning - skrank 1703-01-01 - 1703-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1727-01-01 - 1727-12-31 .
 • Ändring 1730-01-01 - 1730-12-31 .
 • Ändring 1739-01-01 - 1739-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1751-01-01 - 1751-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1756-01-01 - 1757-12-31 .
 • Fast inredning - skrank 1756-01-01 - 1756-12-31 .
 • Fast inredning - skrank 1758-01-01 - 1758-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1761-01-01 - 1761-12-31 .
 • Underhåll 1783-01-01 - 1784-12-31 .
 • Åsknedslag 1794-01-01 - 1794-12-31 .
 • Underhåll 1814-01-01 - 1815-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1820-01-01 - 1820-12-31 .
 • Ändring 1827-01-01 - 1846-12-31 .
 • Underhåll 1832-01-01 - 1832-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1839-01-01 - 1840-12-31 av Per Gottberg.
 • Fast inredning - predikstol 1842-01-01 - 1842-12-31 av Fredrik Blom.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1844-01-01 - 1844-12-31 .
 • Ändring 1848-01-01 - 1848-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1870-01-01 - 1870-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1892-01-01 - 1892-12-31 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB.
 • Teknisk installation - värme 1900-01-01 - 1900-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1926-01-01 - 1926-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1934-01-01 - 1934-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1938-01-01 - 1938-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1950-01-01 - 1950-12-31 av Olle Karth.
 • Underhåll - takomläggning 1952-01-01 - 1952-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1965-01-01 - 1965-12-31 av Olle Karth.
 • Ändring - restaurering 1995-01-01 - 1995-12-31 av Jan Utas.
 • Fast inredning - orgel 2005-01-01 - 2005-12-31 av Tomas Svenske.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Kvastad, Puts - Kalkputs, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, enkupiga
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, sandsten, Murverk - Natursten, kalksten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data