Eskelhem kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1049 - 1049
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Eskelhem , Stift: Visby stift, Församling: Eskelhem-Tofta församling
Title <itemTitle> Eskelhem kyrka
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Eskelhem kyrka är en s.k. klövsadelkyrka, dvs. långhuset är lägre än koret. Byggnaden består av kor med sakristia, långhus samt torn.

  Ytterväggar
  Väggarna är uppmurade av kalksten, långhusets murar består av fint huggna kvadrar. Långhuset har också en rundbågsfris löpande över hela längden, i södra muren ingår dessutom en ornamentfris i plattrelief inmurad. Korets östra gavelröste består av kalks...

  Visa hela
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Väggar och valv i kyrkorummet
  Invändigt i kyrkorummet och i sakristan är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Muralmålningar; konsekrationskors finns i kor, långhus och ringkammare. På...

  Visa hela
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Kyrkans byggnadshistoria
  Kyrkan är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen är en träkyrka, grunden till denna har man funnit under långhusgolvet. Träkyrkan ersattes o...

  Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Norr, Torn - Väster, Kor - Bredare, Kor - Rakt, Kor - Öster, Torn - Västtorn
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Eskelhem-Tofta församling, Eskelhem, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Nybyggnad 1049-01-01 e.Kr. - 1049-12-31 e.Kr. .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1170-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. av Byzantios.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1180-01-01 e.Kr. - 1220-12-31 .
 • Nybyggnad 1196-01-01 e.Kr. - 1196-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1240-01-01 - 1259-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1250-01-01 - 1300-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1300-01-01 - 1329-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1338-01-01 - 1338-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1340-01-01 - 1359-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1440-01-01 - 1459-12-31 av Passionsmästaren.
 • Åsknedslag 1641-01-01 - 1641-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1670-01-01 - 1699-12-31 av Rasmus Bartsch.
 • Fast inredning - läktare 1722-01-01 - 1722-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1724-01-01 - 1724-12-31 .
 • Underhåll 1741-01-01 - 1741-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1756-01-01 - 1756-12-31 av Johan Hernell.
 • Fast inredning - bänkinredning 1770-01-01 - 1799-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1775-01-01 - 1775-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1788-01-01 - 1788-12-31 av Jonas Gustaf Möller.
 • Fast inredning - läktare 1817-01-01 - 1817-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1824-01-01 - 1824-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1829-01-01 - 1829-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1844-01-01 - 1844-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1860-01-01 - 1861-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1863-01-01 - 1863-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1870-01-01 - 1870-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1922-01-01 - 1922-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1923-01-01 - 1923-12-31 .
 • Underhåll - fönster 1925-01-01 - 1925-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1929-01-01 - 1929-12-31 .
 • Underhåll 1940-01-01 - 1940-12-31 .
 • Ändring 1947-01-01 - 1947-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Ändring - restaurering, exteriör 1952-01-01 - 1952-12-31 av Erik Fant.
 • Ändring 1956-01-01 - 1956-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1958-01-01 - 1958-12-31 av Olle Karth.
 • Ändring - restaurering, interiör 1959-01-01 - 1960-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1982-01-01 - 1982-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1987-01-01 - 1987-12-31 av C H Eliason.
 • Ändring 1989-01-01 - 1989-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1992-01-01 - 1993-12-31 av Jan Utas.
 • Konservatorsarbeten 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 2004-01-01 - 2004-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Kalkputs, Puts - Slammad, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Bräder
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, kalksten
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data