Endre kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1170 - 1199
Place <presPlaceLabel> Län: Gotland, Kommun: Gotland, Landskap: Gotland, Socken: Endre , Stift: Visby stift, Församling: Endre församling
Title <itemTitle> Endre kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Norr, Torn - Väster, Torn - Västtorn, Kor - Rakt, Kor - Smalare, Kor - Öster
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummets och sakristians väggar och valv är putsade med kalkbruk och avfärgade. Kyrkorummets väggar är dekorerat med muralmålningar i koret återfinns sex apostlar och på långhusets väggar en s.k.... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Byggnaden består av kor med sakristia, långhus och torn.

  Ytterväggar
  Delar av tornets västfasad och långhusets södra fasad består av fint huggna kalkstenskvadrar. Den senare fasaden har även oregelbu...

  Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkans byggnadshistoria
  Kyrkan är i sin helhet uppförd på medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen påbörjades i slutet av 1100-talet och bestod av en absidkyrka med torn i väster. Tornets nedre...

  Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Endre församling, Endre, Gotland, Gotland, Gotland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1100-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Nybyggnad - Torn 1150-01-01 e.Kr. - 1200-12-31 .
 • Nybyggnad 1170-01-01 e.Kr. - 1199-12-31 e.Kr. .
 • Fast inredning - bänkinredning 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1200-01-01 - 1229-12-31 .
 • Fast inredning - glasmålning 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1230-01-01 - 1270-12-31 .
 • Nybyggnad 1240-01-01 - 1259-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1270-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1280-01-01 - 1320-12-31 .
 • Ändring 1300-01-01 - 1300-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1330-01-01 - 1370-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1340-01-01 - 1359-12-31 .
 • Specifika inventarier - altarskåp 1350-01-01 - 1400-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1370-01-01 - 1399-12-31 .
 • Ändring 1400-01-01 - 1429-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1440-01-01 - 1459-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1500-01-01 - 1500-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1655-01-01 - 1655-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1668-01-01 - 1668-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1669-01-01 - 1669-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1700-01-01 - 1729-12-31 .
 • Ändring 1700-01-01 - 1729-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1741-01-01 - 1741-12-31 av Johan Hernell.
 • Fast inredning - bänkinredning 1744-01-01 - 1744-12-31 av E Lodström.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1749-01-01 - 1749-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1759-01-01 - 1759-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1774-01-01 - 1774-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1804-01-01 - 1804-12-31 av Gerhard Horner.
 • Fast inredning - altare 1861-01-01 - 1861-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1888-01-01 - 1888-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1889-01-01 - 1889-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1891-01-01 - 1891-12-31 .
 • Specifika inventarier - altarskåp 1892-01-01 - 1892-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1900-01-01 - 1929-12-31 .
 • Rivning 1902-01-01 - 1902-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1913-01-01 - 1913-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1915-01-01 - 1916-12-31 av C W Pettersson.
 • Fast inredning - glasmålning 1915-01-01 - 1915-12-31 av Carl Wilhelm Pettersson.
 • Ändring - tillbyggnad 1915-01-01 - 1915-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1957-01-01 - 1957-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1965-01-01 - 1965-12-31 av E Olsson.
 • Ändring - ombyggnad 1966-01-01 - 1966-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1974-01-01 - 1974-12-31 av Marianne Korsman-Ullman.
 • Fast inredning - orgel 1976-01-01 - 1976-12-31 av Andreas Thulesius.
 • Ändring - restaurering 1985-01-01 - 1985-12-31 av Lars-Göran Löfström.
 • Konservatorsarbeten 1986-01-01 - 1986-12-31 av C H Eliason.
 • Ändring - restaurering 1991-01-01 - 1992-12-31 .
 • Ändring - restaurering, interiör 1995-01-01 - 1995-12-31 av C H Eliason.
 • Ändring 1998-01-01 - 1998-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1999-01-01 - 1999-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Kalkputs, Puts, Fasadmaterial lika med stommen, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, kalksten, Murverk - Natursten, kalksten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Hallkyrka
Plantyp-Tvåskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Hallkyrka
 • Kyrka
 • Plantyp-Tvåskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GOTLAND ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data