HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1960 - 1960
Place <presPlaceLabel> Län: Jönköping, Kommun: Tranås, Landskap: Småland, Socken: Tranås , Stift: Linköpings stift, Församling: Säby församling
Title <itemTitle> HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Holavedskapellet är uppfört 1960 som en salkyrka utan markerat kor. I öster är ett lågt vapenhus i samma bredd som kapellet, i väster är en något smalare sakristia tillbyggd 1979. Byggnaden vilar på en låg gråmålad betongsockel. Väggarna är resta av tegel, i sakristian av lättbetong. Fasaderna bär en vitkalkad sprutputs (Serponit A13) med kvarts i ballasten. Huvudingången mitt på vapenhuset har pa... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Skogskyrkogården utanför Sommen började planeras 1949. Detta år upprättade arkitekt Johannes Dahl i Tranås ett första förslag till begravningsplats. Dessförinnan fanns en skiss gjord av Tranås stadstr... Visa hela
Takform <itemDescription>
Antal våningar <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet är uppbyggt som en traditionell långkyrka men utan särskilt markerat kor. Rummet är möblerat med nya kopplade stolar i ljust trä, stående på ömse sidor om en mittgång. I sydost står en ny ... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Vapenhus - Öster, Sidokapell - Väster
Event <context>
 • Producerades i Församling: Säby församling, Tranås, Tranås, Småland, Jönköping.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1960-01-01 - 1960-12-31 av Erik Persson.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1960-01-01 - 1960-12-31 av Johannes Dahl.
 • Nybyggnad - Sakristia 1979-01-01 - 1979-12-31 av Erik Persson.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Ej utrett, Puts - Sprutputs
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Ej utrett, Murverk - Tegel
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Kapell
Classifikation <itemClassName>
 • Kapell
 • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • TRANÅS HÅLAVEDEN 2:3 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data