BILDER

Asby kyrka Asby kyrka, västra ingången Asby kyrka och klockstapel

ASBY KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
By: <presImageByline>Anna Lindqvist
Copyright: <presImageCopyright> Östergötlands länsmuseum
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1299
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Ydre, Landskap: Östergötland, Socken: Asby , Stift: Linköpings stift, Församling: Norra Ydre församling
Title <itemTitle> ASBY KYRKA
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Smalare, Kor - Öster, Sakristia - Norr, Vapenhus - Väster, Korsarm, Absid - Öster
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak
Historik <itemDescription>
 • Fragment av s k eskilstunakistor, en form av tidigkristna gravmonument i sten, blev funna i sakristians mur 1958. Bl a utifrån dessa fynd har det tolkats att det funnits en äldre träkyrka på platsen f... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Norra Ydre församling, Asby, Ydre, Östergötland, Östergötland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1225-01-01 - 1275-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1687-01-01 - 1687-12-31 .
 • Nybyggnad - Korsarm/ar 1733-01-01 - 1733-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1749-01-01 - 1751-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1900-01-01 - 1900-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts - Sprit, Puts - Slät
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Skivtäckning
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Korsplan
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Korsplan
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • YDRE ASBY 2:125 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data