SKOGSKAPELLET

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Halland, Kommun: Kungsbacka
Title <itemTitle> SKOGSKAPELLET
Beskrivning Inventeringsår (2000) <itemDescription>
  • Kungsbacka skogskyrkogård ligger på östsluttningen av en höjd. Begravningskapellet ligger centralt placerat, på en höjd, i begravningsområdets södra del. Något lägre belägna, söder om och skyddade av buskar, ligger en vaktmästeribyggnad samt ett garage. Till kapellets huvudentré, som skyddas av ett fristående skärmtak, leder en trappa med stenklädda steg och handledare av vitmålad rundjärn. Marken... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Kungsbacka, Halland.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kapell
Kapell med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Kapell
Kapell med begravningsplats
Classifikation <itemClassName>
  • Kapell
  • Kapell med begravningsplats
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Kungsbacka kn, KUNGSBACKA 2:33 SKOGSKAPELLET
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data