TÖREBODA STATION

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Töreboda
Title <itemTitle> TÖREBODA STATION
Historik <itemDescription>
  • Se anläggningsbeskrivning.
Beskrivning Inventeringsår (2006) <itemDescription>
  • Från hösten 1859 fungerade Töreboda station som västra stambanans slutstation, då banan från Göteborg nått den strategiska punkt där järnvägen korsar Göta kanal.. Här förenades Baltzar von Platens kan... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Töreboda, Västra Götaland.
  • Statligt byggnadsminne (SBM). Förordning (2013:558) 1986-08-21 .
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 2001-01-01 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Järnvägsstation
Nuvarande kategorier<itemName>
Järnvägsstation
Class <itemClassName>
  • Järnvägsstation
<itemSpecification>
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (2001-01-01)
<itemSpecification>
  • Statligt byggnadsminne (SBM). Förordning (2013:558) (1986-08-21)
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Töreboda kn, BJÖRKÄNG 9:4 TÖREBODA STATION
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data