GÄSERUDSSTUGAN

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Dals-Ed
Title <itemTitle> GÄSERUDSSTUGAN
Historik <itemDescription>
  • Gäserudstugan är en av Dalslands äldsta profana träbyggnader. Den uppfördes under slutet av 1600-talet och står kvar på ursprunglig plats. Stugan är byggd som en enkelstuga i ett plan. Enligt traditio... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2006) <itemDescription>
  • Byggnadsminnet Gäserudstugan omfattar mangårdsbyggnaden gäserudsstugan med omgivande tomtområde som ägs av Håbols hembygdsförening. Inom området finns en timrad parloge samt en stolpbod, båda från 170... Visa hela
Historik <itemDescription>
  • Gäserudstugan är en av Dalslands äldsta profana träbyggnader. Den uppfördes under slutet av 1600-talet och står kvar på ursprunglig plats. Stugan är byggd som en enkelstuga i ett plan. Enligt traditio... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Dals-Ed, Västra Götaland.
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1976-10-18 .
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 1976-10-18 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Bondgård
Nuvarande kategorier<itemName>
Bondgård
Class <itemClassName>
  • Bondgård
<itemSpecification>
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1976-10-18)
<itemSpecification>
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML (1976-10-18)
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Dals-Ed kn, GÄSERUD 1:17 M.FL. GÄSERUDSSTUGAN
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data