SANKTA MARIA KAPELL

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Gävleborg, Kommun: Hudiksvall
Title <itemTitle> SANKTA MARIA KAPELL
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
Historik <itemDescription>
  • S:ta Maria kapell är uppfört i rött tegel. Planen är rektangulär, men exteriören får ett asymmetriskt utseende genom att sakristian bildar en lägre förläggning av den norra sidan. Långhusets sadeltak ... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Hudiksvall, Gävleborg.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Gravkapell
Gravkapell med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Gravkapell
Class <itemClassName>
  • Gravkapell
  • Gravkapell med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Hudiksvall kn, IGGESUND 14:282 SANKTA MARIA KAPELL
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data