besman, husgeråd, vågar, betsman

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
beskrivning <itemDescription>
antal <itemDescription>
Event <context>
  • Förvärvad av Dahlbäck Sigurd.
material<itemMaterial>
trä
sakord<itemName>
besman
husgeråd
vågar
betsman
Subject <subject>
  • Cultural history
inventarienummer / objekt <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Norrbottens museum
Link to source <url>

Teknisk data