BILDER

målning, bro

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
bildbeskrivning <itemDescription>
  • Per Pettersson (längst t v) med två okända arbetskamrater vid målning av en bro. Bland de broar som han har målat kan nämnas: Gäddvik 2 ggr, Tärendö, Vidsel, Bergnäsbron.
accessionsnummer / fotografi <itemDescription>
land / avbildad <itemDescription>
företagsnamn / rättighetsinnehavare <itemDescription>
Event <context>
  • Förvärvad av Munkhammar Bergh Birgit [gift], Pettersson Bergh Birgit [född].
Motif <itemMotiveWord>
  • Norrbottens län
  • PetterssonPLuleå
  • Sverige
  • bro
  • målning
  • personhistoria
motivord<itemName>
målning
bro
Subject <subject>
  • Cultural history
accessionsnummer / fotografi <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Norrbottens museum
Link to source <url>

Teknisk data