föreningsliv, tecken, föreningstecken, samhälle

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1900-tal senare hälften
Beskrivning <itemDescription>
  • Minnesnål i gulmetall med DFV:s logotyp i nedsänkt relief.
Sign/märkning <itemDescription>
  • DFV DEUTSCHER FUSSBALLVERBAND DER DDR
Mått <itemDescription>
  • Gu/L 4 cm, Diam 1,5 cm
Event <context>
  • Brukad 1900-tal senare hälften.
  • Tillverkad 1900-tal senare hälf.
Material<itemMaterial>
metall/metálla
Technique <itemTechnique>
  • industritillverkat/masjijnadagádum
Sakord / övergripande term<itemName>
samhälle
Sakord<itemName>
föreningsliv
tecken
föreningstecken
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Link to source <url>

Teknisk data